POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

 

Site-ul www.embstudio.ro respectă confidențialitatea datelor clienților și se angajează să nu transmită datele personale ale clienților către terți și să le folosească exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii) și pentru informări comerciale cu privire la acest magazin.
Nu încurajăm SPAM-ul, nu furnizăm adresa ta de e-mail unor terți, nu comercializăm, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa ta de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

Conform cerințelor Legii nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice www.embstudio.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine sau o altă persoană. Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a opera și livra comenzile.

1. INFORMAȚII GENERALE

Siteul www.embstudio.ro este proprietatrea S.C. EMBConceptStudio S.R.L., înregistrata în str. Drumul Gura Putnei nr. 135, Bl. 5, Et. 3, Ap. 21, Cam. 1, Sector 3, București, nr reg. Com: J40/15203/2018, cod unic de înregistrare 40036151 (denumită în cele ce urmează „Embstudio ”, „subscrisa” sau „noi”), este un site tip portofoliu/servicii/magazin care functionează sub numele www.embstudio.ro.

Embstudio vă respectă dreptul la confidențialitate și este dedicată protejării datelor dumneavoastră cu caracter personal și folosirii corespunzătoare a acestor date.

Din perspectiva protecției datelor cu caracter personal, Embstudio este Operator de date cu caracter personal în ce privește datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți.

Această Politică de Confidențialitate explică modalitatea în care Embstudio procesează (colectează, stocheaza, transmite, utilizează) datele cu caracter personal pe care ni le trasnmiteti atunci când vizitați pagina noastră de internet și/sau pe care ni le comunicați în alt mod, sau pe care le generăm cu privire la dumneavoastră, precum și care vă sunt drepturile.

Înainte de a ne transmite orice informații, vă rugăm să citiți cu atenție și pe îndelete această Politică de Confidențialitate. DACĂ NU ÎNȚELEGEȚI ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE, NU VĂ ÎNREGISTRAȚI PE SITE-UL NOSTRU ȘI NU NE TRANSMITETI DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL. Prin prezenta confirmați faptul că datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție sunt furnizate de dumneavoastră din proprie inițiativă și acestea vor fi folosite în scopurile prevăzute în această Politică de Confidențialitate.

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza periodic această Notificare de Confidențialitate, în orice moment la discreția noastră. Veți fi notificat în prealabil în legătură cu aceste modificări și/sau actualizări, pe care vă rugăm să le citiți cu atenție și să vă asigurați că le înțelegeți.

2. DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM CU PRIVIRE LA DUMNEAVOASTRĂ

Astfel cum este folosit acest termen în prezenta Politică de Confidențialitate, date cu caracter personal înseamnă orice informații care pot fi folosite pentru a vă identifica în mod direct sau indirect, individual sau împreună cu alte informații, sau pentru a vă contacta online sau în alt mod.

Categoriile și volumul de date cu caracter personal pe care le colectăm variază în funcție de activitățile în legătură cu care datele sunt colectate și includ următoarele date obținute de la dumneavoastră:

– numele și prenumele;
– adresa de e-mail;
– numărul de telefon mobil;
– contul de Facebook;
– adresa;

De asemenea, colectăm date cu caracter personal pe care nu le primim direct de la dumneavoastră, respectiv:

– Date cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a website-ului nostru, pe care le obținem prin intermediul tehnologiilor de urmărire, precum cookie-uri, înregistrarea adresei IP, fișiere de tip log. Aceste date includ adresa IP și, în cazul în care v-ați înregistrat, detaliile de înregistrare, precum și informații precum paginile pe care le-ați vizualizat, pentru cât timp și itinerariul dumneavoastră pe site.

3. MODUL ÎN CARE COLECTĂM DATE CU CARACTER PERSONAL

Vom colecta datele cu caracter personal numai cu știința dumneavoastră, în cunoștință de cauză, și anume atunci când ni le transmiteți în mod voluntar sau atunci când acestea sunt generate pe parcursul relației cu noi.

Spre exemplu, colectarea datelor cu caracter personal se realizează:

– atunci când vă înscrieți pentru a deschide un cont pe site-ul www.embstudio.ro,
– atunci când participați la evenimente pe care le organizăm,
– atunci când comandați un produs de pe site-ul www.embstudio.ro,
– atunci când acceptați să participați la campaniile noastre de marketing,
– atunci când ne contactați din diverse motive (feedback, review-uri, întrebări sau comentarii prin intermediul unui formular de tip „contactați-ne”, completarea formularului de proiect),
– prin intermediul tehnologiilor de urmărire, precum cookie-uri, înregistrarea adresei IP, fișiere de tip log.

Odată colectate, ne vom asigura în orice moment că orice prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează cu respectarea legilor aplicabile, cu această Notificare de Confidențialitate și pentru scopurile pentru care ne-ați transmis aceste date.

4. ÎN CE SCOP FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Trebuie să știți că pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le transmiteți în mod voluntar, în anumite situații este nevoie să vă exprimați acordul scris.

Acordul dumneavoastră va fi considerat acordat atunci când ne dați în mod expres permisiunea pentru această prelucrare, de cele mai multe ori bifând o căsuță sau apăsând un buton prin care vă exprimați intenția de a comanda un produs, de a ne contacta pentru diverse motive (feedback, review-uri, întrebări sau comentarii prin intermediul unui formular de tip „contactați-ne”, completarea formularului de proiect).

Vă rugăm însă să aveți în vedere că există situații în care putem prelucra, în mod legal, aceste date, fără a fi necesar acordul dumneavoastră, și anume:

– pentru a respecta anumite legi care guvernează activitatea noastră economică, sau
– pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră, sau
– pentru a lua măsuri, la solicitarea dumneavoastră, înainte de a încheia un contract cu dumneavoastră, sau
– pentru a proteja un interes legitim pe care l-am putea avea noi sau o terță parte, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează acestor interese ale noastre.

Datele pe care le colectăm vor fi folosite exclusiv pentru scopul pentru care ni le-ați transmis, și acest scop vă este comunicat în mod clar la momentul colectării sau în prezenta Politică de Confidențialitate. Astfel, intenționăm să vă utilizăm datele cu caracter personal după cum urmează:

(A) Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a executa contractul în baza căruia vă prestăm servicii, sau pentru a lua anumite măsuri, la solicitarea dumneavoastră, înainte de a încheia contractul privind serviciile prestate de noi, în următoarele situații:

– Pentru a vă indeplini comanda unui produs, plasată pe site-ul www.embstudio.ro;
– Pentru a vă indeplini comanda unui serviciu, plasată pe site-ul www.embstudio.ro.

(B) Pe baza acordului dumneavoastră prealabil, vă vom prelucra datele cu caracter personal în următoarele situații:

– Atunci când completați formularele de contact sau de proiect, pentru a vă putea raspunde in cel mai scurt timp intrebărilor dumneavoastră.

(C) În baza obligațiilor noastre legale, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

– Pentru a consolida securitatea datelor noastre și capacitatea noastră de a preveni frauda.
– Pentru a respecta obligațiile impuse de cadrul legal.
– Pentru a ne îndeplini obligațiile fiscale în conformitate cu Codul Fiscal și alte legi fiscale aplicabile.

(D) Pentru a ne urmări interesele legitime, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal după cum urmează:

– În baza interesului nostru de a ne îmbunătăți produsele și serviciile – vă vom prelucra datele cu caracter personal pentru scopuri statistice, pentru a produce date statistice agregate depersonalizate, pe care le vom folosi pentru a ne îmbunătăți produsele și serviciile.
– În baza interesului nostru legitim de a consolida, extinde sau de a eficientiza afacerea noastră – vă vom prelucra datele cu caracter personal în cazul unei reorganizări sau fuziuni sau achiziții de către o altă companie sau în cazul transferului activității noastre.
– În baza interesului nostru legitim de a proteja, asigura sau preveni pierderea/prejudicierea drepturilor noastre – vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în contextul depunerii unor plângeri sau al răspunderii la plângeri depuse împotriva noastră.

5. UNDE SUNT STOCATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate, prelucrate și stocate de noi pe teritoriul României, în deplina concordanță cu cerințele legale și în condiții de maximă siguranță și protecție.

6. DURATA STOCĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vă asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate numai pentru o perioadă strict necesară, în conformitate cu scopul pentru care sunt colectate. Pentru informare, vom reține datele dumneavoastră cu caracter personal:

– pe perioada în care avem obligația să respectăm legile aplicabile nouă și să respectăm cerințele de raportare și reglementare (spre exemplu, condițiile de arhivare prevăzute în legea contabilității);

– pe durata necesară pentru a vă furniza serviciile și pentru a ne îndeplini obligațiile față de dumneavoastră;

– pentru o perioadă de timp prevăzută de regimul aplicabil cu privire la prescripție, pentru a putea răspunde oricăror potențiale reclamații și solicitări și pentru a ne proteja drepturile și orice interese legitime;

– pe durata necesară pentru a vă răspunde întrebărilor, pentru a vă oferi îndrumări și pentru a vă soluționa problemele în legătură cu serviciile noastre;

– pentru a preveni frauda și abuzurile (spre exemplu, datele cu caracter personal colectate în cadrul procedurilor de cunoaștere a clientelei trebuie stocate pentru o perioadă de cel puțin 6 ani, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism).

– până la momentul în care vă exercitați Dreptul de ștergere sau Dreptul la portabilitatea datelor în condițiile menționate în secțiunea Drepturile dumneavoastră, subsecțiunile D și F)

La expirarea termenelor menționate mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse. În cazul în care, în orice moment, doriți să încetăm folosirea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă furniza servicii, pentru exercitarea acestor drepturi, te poti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata prin posta pe adresa societatii noastre.

În cazul în care solicitările dumneavoastră de a vă ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal contravin obligațiilor noastre legale sau de reglementare, sau datele aferente solicitării de ștergere sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea pretențiilor noastre legale, este posibil să nu putem onora solicitarea dumneavoastră.

7. MODUL ÎN CARE MENȚINEM SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Embstudio a implementat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare, fie de natură fizică, electronică sau procedurală, pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal pe care le împărtășiți cu noi. Aceste măsuri au fost implementate pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva accesului, distrugerii, pierderii, modificării, accesării, dezvăluirii sau utilizării neautorizat(e). Controalele noastre de securitate sunt menite să mențină un nivel adecvat de confidențialitate, integritate și disponibilitate a datelor. Informațiile transmise și primite prin intermediul site-ului Embstudio și al aplicațiilor noastre sunt criptate folosind tehnologia Secure Socket Layer (SSL).

8. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Veți avea, în orice moment, următoarele drepturi referitoare la datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi („Drepturile”):

(A) Dreptul la informații de bază. Aveți dreptul de a vi se transmite informații privind identitatea operatorului de date cu caracter personal, privind motivele operatorului de date cu caracter personal de a prelucra datele cu caracter personal și alte informații relevante necesare pentru a asigura prelucrarea corectă și transparentă a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

(B) Dreptul de acces. Aveți dreptul de a vi se confirma dacă și unde compania noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la informații cu privire la scopul prelucrării, cu privire la categoriile de date prelucrate, cu privire la categoriile de destinatari cu care datele pot fi împărtășite, informații cu privire la perioada pe care datele vor fi stocate (sau criteriile folosite pentru a calcula această perioadă), informații cu privire la existența drepturilor de ștergere, rectificare sau limitare a prelucrării și de a vă opune prelucrării, informații privind existența dreptului de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în cazul în care datele nu au fost colectate de la dumneavoastră, informații cu privire la sursa datelor, informații cu privire la existența și o explicație a logicii implicate în orice prelucrare automată care are un efect semnificativ asupra dumneavoastră

(C) Dreptul de rectificare. Aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea de către noi a datelor cu caracter personal incorecte care vă privesc.

(D) Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”). Aveți dreptul de a obține, fără întârzieri nejustificate, ștergerea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal și avem obligația de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal fără întârziere nejustificată dacă: (a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod; (b) vă retrageți acordul pe care se bazează prelucrarea, în cazul în care nu există un alt temei legal pentru prelucrare; (c) vă opuneți prelucrării în conformitate cu dreptul dumneavoastră de opoziție și nu există temeiuri legale pentru prelucrare care prevalează, sau vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru scopuri de marketing direct; (d) datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal; (e) datele cu caracter personal trebuie șterse în conformitate cu o obligație legală în temeiul unei legi comunitare sau în temeiul altor legi aplicabile nouă. Fără a aduce atingere celor de mai sus, putem continua să prelucrăm în mod legal datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care prelucrarea este necesară: (i) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare; (ii) pentru respectarea unei obligații legale; (iii) pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

(E) Dreptul de a limita prelucrarea. Aveți dreptul de a obține limitarea prelucrării de către noi în una dintre următoarele situații: (a) contestați acuratețea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care să ne permită să verificăm acuratețea datelor cu caracter personal; (b) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați, în schimb, limitarea utilizării acestora; (c) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prelucrării, însă acestea vă sunt necesare dumneavoastră pentru a iniția, exercita sau apăra pretenții legale; (d) vă opuneți prelucrării pe durata necesară pentru a verifica dacă drepturile noastre legitime prevalează celor invocate de dumneavoastră

(F) Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați transmis, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil electronic și aveți dreptul de a transmite aceste date unui alt operator de date cu caracter personal în cazul în care (a): prelucrarea se bazează pe acord sau pe un contract; și (b) prelucrarea se realizează prin mijloace electronice.

(G) Dreptul de opoziție. Aveți dreptul de a vă opune, pentru motive legate de situația dumneavoastră specifică, în orice moment, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza intereselor noastre legitime sau ale unei terțe părți. Cu toate acestea, avem dreptul de a demonstra că avem motive legitime întemeiate pentru prelucrare care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul prelucrării este introducerea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

(H) Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Cu excepția cazului în care decizia (a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi; (b) este autorizată de legea comunitară sau de legile aplicabile nouă; sau (c) se bazează pe acordul dumneavoastră expres, aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv realizarea de profiluri, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar.

Vom respecta drepturile dumneavoastră de acces, rectificare, limitare, ștergere și opoziție, cu titlu gratuit. Putem solicita o taxă rezonabilă pentru solicitări repetate sau solicitări pe care le considerăm vădit nefondate sau excesive, sau pentru copii suplimentare.

Vă vom răspunde în termen de 30 de zile de la primirea unei solicitări din partea dumneavoastră în legătură cu aceste drepturi. Dacă primim un număr mare de solicitări, sau solicitări deosebit de complexe, termenul poate fi prelungit cu maxim alte două luni. În cazul în care nu respectăm acest termen, puteți depune o plângere la ANSPDCP și puteți solicita remedii legale.

Cum puteți accesa, modifica, șterge sau cum vă puteți opune folosirii datelor dumneavoastră cu caracter personal Pentru a vă exercita Drepturile menționate mai sus, ne puteți contacta la: office@embstudio.ro Puteți refuza în orice moment să ne împărtășiți datele cu caracter personal sau vă puteți opune prelucrării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, trebuie să înțelegeți că dacă alegeți această opțiune în anumite situații, este posibil să nu ne putem îndeplini obligațiile contractuale față de dumneavoastră, astfel cum se menționează în secțiunea „Ce se întâmplă dacă nu ne transmiteți și nu ne permiteți să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal” de mai sus.

Recomandăm să nu optați pentru comunicări sau servicii atunci când vă înscrieți pentru prima dată, dacă nu doriți să primiți astfel de servicii sau comunicări (buletine informative, apeluri telefonice, anunțuri sau alte comunicări și/sau servicii) de la noi. Dacă ați optat pentru primirea acestora și ulterior decideți că nu mai doriți să beneficiați de aceste servicii și comunicări, vă informăm că vă oferim posibilitatea de a înceta primirea pe viitor a comunicărilor și serviciilor prin dezabonare. În acest sens, trebuie să urmați procedura de dezabonare sau instrucțiunile furnizate în comunicările noastre sau să ne notificați intenția dumneavoastră la office@embstudio.ro.

9. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Pentru orice întrebări sau solicitări de clarificare în legătură cu această Politică de Confidențialitate, vă invităm să ne contactați la adresa: office@embstudio.ro